www.mediawave.hu | www.mediawavefestival.hu | www.romerhaz.eu | www.passportcontrol.eu | www.filmfundgyor.eu
Regionális film és televíziós archívum
Nézettség: 124
Látogatás: 7317
EURÓPA 1809-BEN - FRANCIÁK MAGYARORSZÁGON, 1809 Nemzetközi Konferencia 4.
Átlag: 0 (0 szavazat)
EUROPE IN THE 1809 - FRENCH IN HUNGARY, 1809 International Conference 4.
Magyarország
E-mail Kedvenc lista
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
komoly
vicces
unalmas
izgalmas
mély
felületes
érzelmes
erőszakos
5 szavazat
= átlag   = szavazatod

"Európa 1809-ben"

 

Előadó:

DR. HAHNER PÉTER
Pécsi Tudomány Egyetem BTK
Pécs, egyetemi docens

 

A Győri Városi Levéltár több neves országos intézménnyel összefogva, 12. alkalommal szervezett tudományos konferenciát a MEDIAWAVE keretében. A napóleoni háborúk 1809-ben érték el Magyarországot és ezen elhíresült győri csata 200. évfordulója adja a konferencia témáját, neves haza és külföldi előadók részvételével.

A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően nem pusztán csak a konkrét eseményekkel kívántak szembesülni, de bemutatták azt a korszakot, amely végül elvezetett a győri csatához. Kiemelt jelentőséget tulajdoníttak az ide vonatkozó új kutatási eredményeknek, és fontosnak tartták olyan nemzetközi kutatók bemutatkozását is, akik e korszak szakértői és az európai történetírásba ágyazva mutatják be az eseményeket. Kiemelt figyelmet szántak az utolsó nemesi felkelés ismertetésének. A konferencia jó alkalmat teremtett arra, hogy rehabilitálják az elhíresült „győri szégyen”–ként bevonult győri csatát és nemcsak a történeti vonulatot kívánták megjelentetni, de rávilágítottak a korszaknak a magyar irodalomban betöltött szerepére is.

Az első nap, a Győri Városháza Dísztermében, elsősorban nagyközönségnek szánt, közérthető előadásokat tartalmazta. A szaktudományos hadtörténeti előadások – másnap – a Komáromi Erődben voltak.

„Nemesi felkelés vagy insurrectio az 1809-es győri csatáig létező fogalom. A nemesi birtokhoz eleitől fogva hozzátartozott a honvédelmi kötelezettség. Régen, ha a haza veszélyben volt, a véres kard szertehordozására indultak a nemesek a hadba…”

 

Fővédnök:
Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy, főigazgató

 

Szervezők:

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Monostori Erőd Komárom
MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Magyar Országos Levéltár
Xántus János Múzeum

Támogatók:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

 

Előadók, előadások:

Vladimir Seges (Pozsony): Az insurrekció és a polgárőrségek a napóleoni háborúk idején
Robert Quvrard (Bécs): Eugène de Beauharnais herceg és az 1809-es hadjárat.
Philippe Royezredes, hadtörténész (Párizs)
Henri Ortholanezredes, hadtörténész (Párizs)
Dr. Tóth Ferenc: Magyar Napóleon szolgálatában
Kozicz János: A kecskeméti nemesi bandérium 1809-es zászlaja
Dr. Pandula Attila: Tarsolyok (az utolsó) nemesi felkelések idején
Dr. Lenkefi Ferenc: Péchy Mihály győri várparancsnok ostromnaplója 1809. 06. 13-22.
Varga Ákos András: Megváltozott hadviselés – Polgárok fegyverben
Bednárcsik Gábor: A kismegyeri major épületének, valamint környezetének elemzése építészeti szempontból
Krisch András: Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban
Winkler Klára: A Pándzsa patak átjárhatóságának rekonstrukciója a Győri-csata idejére
Dr. Csikány Tamás: Komárom 1809-ben
Dr. Winkler Gusztáv: A győri sánctábor kutatása és felmérése, az erődök rekonstrukciója
Ferdi I. Wőber: A Napóleoni korszak új kutatási eredményei Magyarországon
Tordai Rita: Amikor a császár nem a csatatéren hódít – Napóleon és a nők
Katona Csaba: A konyaktól Naplajosig – császár interpretációi, avagy … sajátos utóélet
Dr. Hahner Péter: Európa 1809-ben
D. Dr. Négyesy László:A kecskeméti nemesség az 1809 évi insurrectióban.
Lukácsi Zoltán: Napóleon a katolikus prédikációkban
Dr. Soós István: József főherceg nádor és a győri csata
Kapiller Imre: „A léleknek erei bennem meglankadtak”… (Egy felkelő főhadnagy viszontagságos élete és halála)
Dr. Beke Margit: Habsburg – Lotharingiai Károly Ambrus esztergomi érsek
Dr. Ódor Imre: A somogyi nemesi felkelő lovasezred és az 1809. évi nemesi felkelés
Márfi Attila: Kultusz, emlékezet, a francia emlékmű Pécsett
 

Rendező
Bana József

Budapest, 1956. április 29.

 
Szüleim:

Bana József nyugdíjas középiskolai tanár, Belovicz Edit középiskolai tanárnő, kollégiumi igazgató.

 
Tanulmányaim:

a győri Révai Miklós gimnáziumban érettségiztem (1975), majd a Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem-népművelés szakán szereztem diplomát (1980), legvégül az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1990) a levéltárszakot végeztem el.

 
Munkahelyeim:

1975. október 1-től a Győr-Sopron Megyei Levéltárban dolgoztam, majd 1993-ban az újjáalakult Győr Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatójává választottak.
 

A Soros Alapítvány támogatásával (az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete irányításával) 1991-ben indított országos kutatásban, az 1956-os forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyei adatainak feltárásával foglalkoztam.
1996-tól szerkesztem a Révai Új Lexikon Győr és - Moson megyei településtörténeti szócikkeit. A Győri Múzsa című kulturális folyóiratnak 1998-től rovatszerkesztője és munkatársa voltam. Kezdeményeztem a lap újraindulását és a kiadását vállaló alapítvány elnökévé választottak.
 

A Győri Tanulmányok (Győr Város Tudományos Szemléje) felelős szerkesztője vagyok 1995-től. A 16. számtól szerkesztem, és eddig 29 kötet szerkesztői teendőit láttam el, ebből a leghíresebb a 18. dupla kötet (Győr 1956 I-II. Győri Tanulmányok 18. Győr, 1996.). A folyóirat keretében életre hívtam a „Győri Tanulmányok Füzetek sorozatot”, amely eddig 13 kiadványt eredményezett. A levéltári szakmai kiadványok számára megalapítottam a „Városi Levéltári füzetek” sorozatot, melynek eddig 10 kötete jelent meg.

 
Számos nagyszabású kiállítás fűződik nevemhez, így az 1956-os forradalom tiszteletére megrendezett megyei vándorkiállítás (1993), vagy a II. világháborús győri emlékkiállítás (1995), az 1998-as országos győri Baross kiállítás, vagy a török alóli felszabadítás 400. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkiállítás szintén 1998-ban. Az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére nagyszabású kiállítást, egy Győr 1956 honlapot és egy nemzetközi konferenciát szerveztem. Fáradozásomat az önkormányzat 2007-ben emlékéremmel jutalmazta meg. Cikkeim, tanulmányaim 1987-óta rendszeresen jelennek meg, a helyi- és országos lapokban, folyóiratokban.

 
A Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE) gyulai vándorgyűlésén 1999-ben az egyesület választmányi tagjává választottak meg. Itt főként a szakmai kiadványi ügyek lebonyolításával bíztak meg. Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa (ÖLT) 2002-ben a Hajdúszoboszlói tisztújító értekezletén szintén a választmány tagjává választott. 2007-ben a Richter János Archívum Alapítvány elnökévé választott meg.

 Elérhetőség
Bana József
Győr Város LEVÉLTÁRA
E-mail:
Ossza meg ismerőseivel:
Hasonló filmek minősítés alapján


0 (0)
kisjátékfilm Giorgi Mrevlishvili (GEO) (Magyarország)


4 (2)
játékfilm VINCZE Zoltán (Magyarország)
A sérültek legtöbbje korábban a járóktól elzártan élt, manapság már együtt velük, mégis megdöbbentő közönytől övezve. E közöny, sőt sokszor erőszakos eltaposás mögött pedig - a magyar társadalom általános mentális állapotán túl - a tudatlanság áll. A film a járók szemét kívánja felnyitni, messzemenően kerülve a témából és a nézőpontból következő panaszkodást. Ehelyett szikáran,...


4.5 (2)
dokumentumfilm Bana József (Magyarország)
„Háború, háború, háború… 1792-1815” Előadó: PROF. DR. HABIL. ZACHAR JÓZSEF D. SC. BTK Modernkori Magyar Történelem Tanszék egyetemi tanár, Eger, nyugalmazott ezredes A Győri Városi Levéltár több neves országos intézménnyel összefogva, 12. alkalommal szervezett tudományos konferenciát a MEDIAWAVE keretében. A napóleoni háborúk 1809-ben érték el Magyarországot és ezen elhíresült győri csata 200...


0 (0)
kisjátékfilm CSUTOR Gábor (HUN) & Guro EKORNHOLMEN (NOR) (Magyarország / Norvégia)
Szerelmi történet... PASSPORT CONTROL 5. Nemzetközi Film és Fotó Műhely Győr, 2008. április 25 - május 3. A „PASSPORT CONTROL” projekt célja, Európa és Ázsia különböző régióiban élő fiatal (30 év alatti) alkotók nemzetközi közegben való alkotótevékenységének, nemzetközi kapcsolatteremtésének és együttműködésének segítése. FILMES WORKSHOP A „PASSPORT CONTROL 5.” megvalósulásában a következők vettek részt...


0 (0)
dokumentumfilm HADARICS Gábor & NAGY Péter & TANAI Csaba (Magyarország)
Esztergomi festő, képzőn végzett, gyerekkorától festett, a pesti underground világ aktivistája, Pécsen mesterképzőn tanult és fiatal korában autóbalesetben elhunyt. (Murányi Tünde, Fux Tamás és a baráti kör visszaemlékezései.)


4.6 (8)
dokumentumfilm / zenefilm Hartyándi Jenő & Szalai Zsolt "Zsömi" (Magyarország)
Tisztelt Néző! A prewiev részben a telejs zárókoncert tekinthető meg 43 percben. A jó minőségű gomb alatt pedig egy szerkesztett, riportokkal és próbarészletekkel feldúsított 31 perc. Vezető: Kalocsai Tamás - dob Tagok: Drapán László - szaxofon, klarinét, furulya, szintetizátor, Takács Gergő - gitár, Hegedűs Csaba - gitár, Hegedűs László - basszusgitár "Ötszörös MEDIAWAVE Under...


4 (1)
játékfilm TESSARI Alejandro (Magyarország)
E filmben egy nő (Zsófi) és egy férfi (Ádám) közt nézeteltérés támad. A film felütése ugyanaz, mint a „A teljesség felé” c. nagyjátékfilmé, csak most Zsófi érzelmein és gondolatain keresztül, a Yi Ching többezer éves szellemisége, dramaturgiai megközelítése révén, mélyebb utazásra invitálja a nézőt a tudattalan világába. Sőt a film egy pontján ki is lép a szereplők ...


0 (0)
dokumentumfilm Vincent MONNIKENDAM (Hollandia)
A mintegy 300.000 méter holland néma 35 mm-es dokumentumfilmanyag adja a film témáját és képeinek forrását. A film azt próbálja bemutatni, hogyan adminisztrálta Hollandia a lakosságát abban az időben, és milyenek voltak az emberi kapcsolatok. A film a megszokott kommentárt mellőzi, helyette az indonéz Bahasa verseit, dalait rögzíti digitális hangkompozícióba. “Teknőszerű ...
Film adatok

Rendező: Bana József

24 min. 2009 DVD, színes, szöveges, magyar

E-mail:

E-mail:

Operatőr: Hermann MIklós, Szollinger István

Vágó: Hartyándi Jenő

Kérjük, írja meg véleményét
Név: Szöveg:
E-mail:
Kérjük, írja ide a képen látható karaktereket:Kategória
0.33491 sec